Какво е Йога (Част 1) – Шокиращата Истина за Йогата


Намасте! Ако търсиш отговор на въпроса какво е йога, какви видове йога има, и искаш да разбереш истината за йогата, значи може би това ще е най важната статия която някога си чел/а, и видео което някога си гледал/а.

Ако искаш да го изгледаш на видео, цъкни върху него по-долу за да започне:

Във тази статия и във това видео ще говоря за истинската йога и какво точно е йога, но преди да започна, бих искал да прочета една молитва от Шепот от Вечността на Парамханса Йогананда:

О Свята вибрация, гърми по бреговете на душата ми. Прекъсни границата между моето съзнание и тялото ми. Отеквай из тялото ми, умът ми, душата ми, околността, градовете, земята, планетите, вселената и всяка частица на твоето творение. Обедини моето съзнание с космическото съзнание.

О вездесъщ космически звук на Амин или Аум, отеквай в мен, разширявайки моето съзнание от тялото ми към вселената и ме научи да чувствам в Теб всепроникващото, трайно блаженство.

Много хора мислят, че йога е само йога пози и упражнения. Но йога е много повече от това. По-дълбоката цел на йога позите не е просто да ти даде здраво тяло, което е хубаво по само себе си, но истинската цел на йога позите е да подготви тялото да служи като храм за общение с безкраният Господ Бог и с онези възвишени съзнания, които винаги живеят в Неговата светлина.

Хората които спират само до йога позите, пропускат истинската цел и същността на това, което йога действително може да им предложи.

Йога Означава Единство, Обединение с Божественото.

Целта на йога е да постигне най-високата цел на живота, която Свами Шанкара е нарекъл Сат Чит Ананда – Винаги съществуващо, винаги съзнателно винаги ново блаженство.

Сега, ако искаш да разбереш какво е йога, искаш да знаеш всичко за йогата, ако искаш да разбереш духовните истини, първото и най-важното нещо е да стигнеш до централната и точка.

Когато Йогананда е учил със своя гуру Свами Шри Юктешвар своят гуру, когато са изучавали Йога сутрите на Патанджали йога афоризмите, и седмица след седмица след седмица те са се придържали само към един афоризъм. И след някъде към осем месеца, са покрили само около пет афоризми или нещо такова. И ти смятам че знаеш какво е афоризъм, например първия афоризъм на йога сутрите на Патанджали е – И ето сега започвеме учението за йога. Това е афоризъм.

Следващият афоризъм е йога читта вритти нирода, което означава, че йога е неутрализирането на въртопите на чувствата, на съзнанието.

Има огромна дълбочина на значение само в този един афоризъм. Може да се напише цяла книга върху него и аз ще ти го обясня след малко.

И така те са изучавали по един афоризъм всяка седмица, говорили са за него, размисляли са върху него, прониквали са все по-на вътре и по-навътре в него и всеки път, когато Йогананда е казвал на своя гуру, сър не можем ли да продължим към в следващия афоризъм Шри Юктесвар му е казвал; все още даже не си разбрал пълното значение на този продължавай с него.

Когато умът на Йоганандаджи се е разсейвал, Шри Юктесвар го е връщал обратно и след осем месеца от този метод на обучение Шри Юктешвар затворил книгата и му е казал, Вече не е нужно да четеш никоя книга, вече няма да трябва чететш даже и йога писанията. От сега нататък ще можеш да разбираш всяка свята книга, защото ти разбираш централната точка на йога.

Така че, с това видео ще се опитам да ти предам истинското значение на йога, така както великите учители като Шри Юктешвар и Парамханса Йогананда са я изучавали и преподавали, защото когато разбереш тази истина, ти ще получиш ключа към вратата която води към вечната духовна истина и вечната свобода.

Първо, искам да подчертая, че основното учение на Индия, от което произлиза йога, е едно. Нарича се “Санатан Дхарма” и това е истинското име на индуизма. Сантатан Дхарма е санскритска дума и означава вечната религия. Тази вечна религия означава истината, която са владеели мъдреците във всички страни и всички религии.

Това не е религията само на Индия, освен доколкото религията на Индия изразява тази истина. Тази истина е по-широка и по-дълбока, отколкото може да изрази всякакъв вид писание.

В Бхагавад Гита, Кришна казва на Арджуна: Дори само малкo практика на тази вътрешна религия ще те спаси от страшни страхове и колосални страдания

Така е, че учението на Санатан Дхарма” е по същество само едно, и във старите времена в Индия, когато се е появило това учение, хората са имали единна представа за живота, те са виждали всичко като част от манифестацията един и същи всемогъщ дух и различните философии, които са се развили от тогава, са само различни пътеки, които са се създали и които водят до една и съща крайна цел което е духовно просветление в Господ Бог.

Нека вземем първия афоризъм на йога сутрите на Патанджали, която е “Сега започваме учението за йога”. Ключова дума тук е – И сега, значи той започва книга, но той казва … и сега, това означава, че има нещо преди това.

Сега започваме учението на йога, причината за това че той казва …и сега е, че има три основни етапа на духовното търсене.

И това са 3 науки:

Шанкия, Йога и Веданта

Първият етап се обобщава в философията Шанкия, която набляга на нуждата на човека от нещо повече от този материален свят.

Но преди да започна с първата философия Шанкия, искам да разясня нещо за творението на Бог, защото за да разбереш Шанкия и йога първо трябва да разбереш естеството на сътворението и как Бог го е създал, за да може всичко това напълно да ти се разясни.

Това може да отнеме и семинар от цял месец, но аз ще се опитам да ти го обобщя с няколко думи;

Първо, както казахме, Бог е Сат Чит Ананда – Винаги съществуващ, винаги съзнателен винаги в ново блаженство, сега, след когато нрава или същтноста или натурата на блаженството е да споделя, Бог решил да направи творението, и да създаде разнообразие от много души.

В Йога писанията четем, че когато Бог за първи път е създал света, той го е сътворил съвършен, тогава онези души, които с били в творението, бързо са открили, че след като седнат в медитация могат да се обединят отново с Бог в съвършено блаженство. След като Бог е видял това, за съжаление за нас той решил да наложи заблуда или илюзия или мая както я наричат на санскрит. Така той създава дуалност или двойнственост – дуайта на санскрит.

И поради това, тъй като природата на този свят е двойствеността, или дуайта, следователно дуайта е един от основните аспекти на заблудата или мая. В дуайта никога няма да можеш да се сдобиеш със постоянно щастие и блаженство, просто защото винаги има 2 полярни противоположности.

За всяко удоволствие рано или късно неизбежно ще трябва да изпиташ точно същото количество от болка, за всеки живот, който се живееш, рано или късно трябва да се срещнеш със смъртта, за всяка топлина рано или късно ще трябва да изпиташ същото количество на студ, за всяко черно имаш бяло, за всяко нагоре имаш надолу, за назад има напред и така нататък и така нататък.

Тъй като за всяко нагоре има надолу, за всяко удоволствие има болка и живеейки в дуайта, независимо от каквото и да правиш, винаги ще бъдеш хванат в тази полярна противоположност, за всяко удоволствие, което изпитваш, неизбежно рано или късно ще трябва да изпиташ същото количество болка, така че винаги общата сума в края се балансира и достига до нула.

И освен от дуайта Йога писанията ни казват, че Бог е създал колелото на раждането и прераждането, така че прераждане след прераждане душата търси щастие мислейки, че ще я намери в материални вещи, власт над другите, човешки взаимоотношения и т.н. , без да осъзнава, че самата тъкан на материалния свят е дуайта, заблуда.

И така, много души като теб и мен са потопени в съзнанието на тялото и за милиони прераждания, те безуспешно се опитват и се опитват да намерят вечното щастие. те са като имигранти в чужда държава, настояват да монополизират една малка част от тази земя като своя собствена и да търсят щастието в сетивата  извън себе си и постоянната им мисъл е; “Моето тяло” “Моят дом”, “Моята съпруга”, “Моите деца” “Моята сила“, без да осъзнават, че те всъщност се намират в мая или илюзията. 

Така те никога няма да могат да намерят трайно щастие, освен ако не оставят всичко и се опитат отново да се слеят със вечното блаженство на светият дух.

Материалното заплитане, сладко и буйно, ги държи спейки във сънят на мая или космическа заблуда. Те забравят кои и какво всъщност са…

Представяйки си, че пиесата е истинска и трайна, те плачат през тъжните части, скърбят че щастливите части не могат да продължат вечно, и се покайват, че пиесата трябва най-сетне да приключи. Страданието е наказанието за тяхната духовна слепота.

Един велик светец веднъж казал; Животът за тези, които не знаят как да се справят с него, е ужасна машина, рано или късно ги разрязва на парчета.

И така, Шанкия говори за двойственоста, за мая, за заблудата, за недостатъците на този свят, за това как колкото повече се мъчиш и търсиш толкова по-малко намираш, и за необходимостта от събуждане от тази материална заблуда.

Твоята родина е вездесъщството на духа, който е свободен от двойственост и е в безкрайно щастие и блаженство. На земята ти си само пътешественик. Ти си просто гост на кратко посещение. Това е което казва Шанкия.

И така, индивидуалната душа или джива, както се нарича в санскрит, след милиони прераждания, след безброй oпити и грешки, накрая осъзнава, че никога няма да успее да намери трайно щастие извън духа.

В Бхагавад Гита Кришна проповядвайки йога на Арджуна казва: “Много прераждания сме преживяли ти и аз, о скъпи Арджуна, аз помня всички тях, но не и ти”.

Добрата новина за теб е, че след като четеш тази статия и гледаш този видеоклип в момента, ти си  една от тези стари души. Ако търсиш окончателния отговор за вечно щастие, това означава, че вече си опитал всичко и си разбрал, че трябва да има друг начин, различен от материалният. Е има… и се нарича йога.

И така след като веднъж си се убедил, че наистина искаш да се измъкнеш от мая, самата тази философия не те отвежда до безкрайно блаженство в Бога.

След като си вече убеден, че искаш нещо повече, тогава идва следващият етап; Йога, йога е тази практика, която ти помага да постигнеш съвършенство в духа, да преодолееш границите на егото и да станеш завинаги свободен от двойственоста и заблудата, да постигнеш най-високото ниво на съвършено блаженство, вечно блаженство което сетивата никога няма да могат да ти дадат.

Върховната Цел На Йога e Превъзходството Върху Егото и Окончателното Обединение Със Вечния Дух Отвъд Сътворението

Следващата Наука, е Веданта

Веданта е философията, която адресира и говори за тези истини, които са извън сетивата. Тя описва какъв дух или Бог е.

Тя ти казва, че ти не си твоето тяло и не си твоят ум. Ти си този безкраен дух.

Тя описва видението на безкрайността, видението за Самади, визията за единство с всички, визията на Ахамбрам Асми, аз съм Брамхан, аз съм това безкрайно съзнание, което е извън творението, от което цялото това творение е било развито.

Веданта ти казва, че тази вселена е само сън в съзнанието на създателя и как всички неща са били проявени от мислите му. Всичко в тази Вселена е създадено за първи път като мисъл за причинната вселена. Тогава се проявява като енергия, от което е направена астралната вселена и след това тази енергия се проявява като физическа вселена. Това което всъщност казва Веданта е, че всичко в крайна сметка е вечният дух.

Така че първо е Шанкия – науката, която ви казва от какво точно се нуждаеш за да излезетш от състоянието на ограничение. Тогава идва йога която е науката за това как да стигнеш до там и след това Веданта ти казва какво търсиш.

Веданта говори от най-високата гледна точка, Шанкя говори от най-ниската и йога е метод, който свързва двете и ще те отведе от един свят в друг.

Така че след това; вторият афоризъм в йога сутрите на патанджали е йога читта вритти нирода, йога е неутрализирането на въртопите на чувствата, на съзнанието.

Което означава, че не е нужно да обединяваш твоето съзнание с безкрайността, защото ти вече си безкраен. Ти си вече дух, ти си блаженство, ти си част от Бога, така че как нещо, което е част от Бога може да бъде различно от самия Бог. Единствената разлика е, че ти си се идентифицирал с тялото и си мислиш, че си него.

И така, като практикуваш истинската йога, за която ще говоря по-късно, ти само ще успокуиш ума си достатъчно, за да можеш да отразиш безкрайноста която е вече в теб

Със йога ти не научаваш истината, ти просто се отучаваш от грешките, ти не ставаш по-мъдрър, ти просто спираш да си глупав. Защото, както Веданта казва, ти вече си божествена радост, ти вече си божествена любов, ти вече си всичко което искаш да постигнеш, само че това което е станало е че неспокойният ти ум се е ограничил той самия. Когато душата слезе в тялото, тя се идентифицира с него, и ето това е егото.

Неспокойният ум разглежда само малките неща и вижда само тях и забравя големия потенциал, който е в самият него. В училище трябва да се учиш, но в йога само трябва отучиш. Отучи се от тази мисъл; Аз съм тяло, аз съм мъж, аз съм жена, аз съм богат, аз съм беден, аз съм умен, аз съм глупав, аз съм банкер, аз съм работник, аз съм дори и йогин, отучи се да мислиш прекалено много в тези термини, но разбери и си кажи: Аз съм безкрайният дух, който се изразява по тези различни начини.

Това е началото на истинската практика на йога.

Когато въртопите на съзнанието ти спрат напълно и ти започнеш да отразяваш безкрайноста, тогава ще разбереш, какво наистина си ти, тогава ще изпиташ истинското щастие, и истинското безкрайно блаженство.

Така че първата стъпка към истинската йога е да се отървеш от тези въртопи от мисли да се отървеш от тези възходи и падения на усещането, чита преди всичко означава чувство.

И това не се отнася толкова за мислите, колкото се отнася се до харесванията и нехаресванията на сърцето.

Ето един пример за това как човек се хваща в тази голяма заблуда или мая както се нарича в санскрит. Това обяснение ще ти помогне да разбереш по-ясно къде си сега и какво можеш да направиш, за да се освободиш от тази заблуда и да тръгнеш към просветление и блаженство.

Представи си за момент, че има едно огледало, отразяващо една кола.

Ако самото огледало отразява колата и няма кой да види колата в огледалото, то просто ще бъде там, без да каже нещо

И сега представи си, човек, който гледа и казва, а…това е кола. И сега си представи, че този човек си ти.

Сега, ако ти, който гледаш, не се интересуваш особено от коли, може би дори няма да забележиш какъв вид кола е, какъв модел е, цвят и по-късно най веротно ще забравиш какво си видял по-рано, което означава, че тази кола очевидно не може да направи толкова много впечатление в съзнанието ти, просто си я определил за момент и след това си я забравил.

Това събитие не те обвързва.

Но ако това беше твоята кола, ти най вероятно ще си кажеш, а… това е моята кола. И ти може би притежаваш много вещи, които можеш да разпознаеш в съзнанието ти като твои, но те все още не те обвързват. Даже и да ги загубиш, само ще си кажеш, и какво от това, просто вече не са мои, така че няма значение…

Самата мисъл, че са твои, все още не е истинска заблуда. Но ако след като видиш колата и си кажеш, това е моята кола и о, аз съм толкова радостен да  видя моята кола…

Тогава е когато наистина си хванат, точно това е илюзията. Харесванията и не харесванията на сърцето, а не само дефинициите на ума. Когато харесваш или не харесваш нещата в този свят и се привързваш към тях, мислейки, че те ще са източника на твоето щастие, то тогава наистина си уловен и никога няма да можеш да намериш трайно щастие.

Както Свети Августин казал: Ти си ни създал за себе си, Господи, и сърцата ни са неспокойни, докато не намерят покоя си в Теб.

Защо, защото както казах по-рано, този свят се основава на дуайта – двойнственост. Ако притежаваш нещо и си мислиш, че ще те направи щастлив, рано или късно неизбежно ще го загубиш, както и въображаемото щастие заедно с него.

Материалните неща завършват само по два начина. Те или накрая те напускат, или ги напускаш ти, било то чрез финансови загуби, или заради здравето ти, или когато си отидеш от този свят.

Писанията на йога казват, че Мая или заблудата са постоянни само в едно единствено нещо, че накрая никога не спазват обещанията си.

Колкото повече материални желания имаш, толкова по-малко щастие ще намериш.

Свами Криянанда е направил блестящо определение върху това; той е казал; ние се учим много от разочарованите желания, но научаваме много повече, от осъществените ни желания.

Защо, ами защото понеже, когато нашите желания най-накрая се изпълнят, то тогава наистина осъзнаваме, че те всъщност никога няма да ни донесат трайното щастие което търсим.

Както Йогананда е казал, че колкото и да храниш желанията никога няма да можеш да ги заситиш.

Желанията създават страдание

Един светец, потопен в йогична медитация, е напълно блажен в себе си и не се нуждае от нищо външно, за да изживява това блаженство. Той може да притежава материални неща и да ги ползва, но не се пивързва към тях. Неговото блаженство не зависи от това дали ще ги загуби или не, което в крайна сметка ще стане. Той е спокойно отделен от дуайта или двойствеността.

Когато един материален човек си мисли; е ама аз когато си купя тази червена спортна кола, тогава ще бъда истински щастлив, той не осъзнава, че той просто създава едно мисловно условие на собствения си ум; той всъщност си налага мисълта; Аз не съм напълно щастлив, защото все още не я притежавам. Без да  осъзнава, че всъщност е желанието, което на първо място е предизвикало мисълта за нещастие.

Това е все едно като да се ощипеш по ръката в продължение на няколко секунди докато те заболи, и когато изведнъж пуснеш, да почувстваш облекчение. Без да се замислиш че всъщност ти вече си си бил напълно облекчен, още преди да си се ощипал.

Колкото повече хората гледат извън себе си, толкова повече си мислят, че това ще ги направи щастливи, но те не разбират, че всъщност това щастие е само отражение на самите тях.

За да се увериш във това, просто наблюдавай известните и богатите хора и виж дали те са наистина щастливи и колко дълго продължава така нареченото им щастие. Ето защо има много повече самоубийства сред богатите хора, отколкото сред бедните. Тъй като бедните хора все още имат надеждата и  мисълта, че когато най-накрая си постигнат желанията (за богатство, слава или сила), тогава ще бъдат истински щастливи, което никога не се получава, дори и след като тези желания са изпълнени.

И така, писанията за йога ни разказват, че джива, индивидуалната душа, минава през милиони, ако не милиарди раждания и прераждания, търсейки истинска радост, докато един ден, както е казал Парамханса Йогананда; тя започва да усеща чувство на мъчителна монотонност.

Това е моментът, в който душата осъзнава, че търси истинската радост на грешното място. Тази истинска радост може да бъде намерена само вътре в нея и така тя започва търсенето с йога или единството с Бог.

Това, което трябва да разберем, е, че ние сме причината за всяко щастие, което намираме в живота

Това е само идея, която имаме в съзнанието си. Разбери, че всичко на този свят е само отражение на твоята собствена радост

Йога учи, че ти си това и, единственото което трябва да направиш, е да се отървеш от всички тези погрешни впечатления в ума ти, които ти пречат да разбереш кой и какво си ти всъщност

Истинската йога започва, когато започнеш да гледаш нагоре и да осъзнаваш, че малката временна радост която идва от изпълнените материални желания е само отражение на вътрешната безкрайна радост.

Йога ти помага да си успокоиш ума все повече и повече за да можеш да започнеш да събираш тази радост в централен фокус отвътре, където ще можеш да намериш безкрайно и постоянно блаженство

Чрез практикуването на йога стигаш до тази точка на разбиране, че ще можеш да откриеш безкрайна радост само чрез неутрализиране на неспокойните въртопи на съзнанието

Ако можеш да неутрализираш всички тези опозиционни състояния на съзнание, ще откриеш, любовта и радостта и всички преживявания които изпитваш, вече няма да имат противоположности, ако те извират от вътре в самия теб

Йога читта вритти нирода, което означава, че йога е неутрализирането на въртопите на чувството, на съзнанието.

Това е истината за йогата.

Когато наистина откриеш себе си в себе си, ти ще достигнеш безкрайността. Не е нужно да откриваш единството ти с тази сграда, с това дърво и с всичко останало, защото ти си вече същността на всичко онова което те заобикаля

Така че йога не означава, обединяване на съзнанието ти със нещо там горе или нещо различно от теб, йога означава обединяване със самия теб, обединявайки по-ниската ти същност с по-висшата ти същност, ставайки напълно цялостен вътре в себе си така йога означава единство. В това състояние на пълна самостоятелност във самият теб ти вече ще бъдеш във състояние на единство с Бог.

Но как точно да го направим, как да се обърнем към Бог, как да стигнем до Бог и да станем едно с Него? това ще ви покажа в следващата статия и във следващото видео.

Благодаря ти че прочете тази стаия и изгледа този видеоклип и помни; Обичай Бог, мисли постоянно за него, практикувай йога и живей в радост. Ако искаш да научиш повече за как да стигнеш по-бързо до Бог, и да живееш винаги с радост и да постигнеш безкрайно блаженство, гледай следващото видео тук

А сега продължи към урок номер 2 за истината за йогата в следващата статия тук

Бог да те благослови. Намасте

Recent Posts

link to Какво е Екадаши и Как се Спазва? 3 Шокиращи Факти за Екадаши, за Които ти не Знаеше

Какво е Екадаши и Как се Спазва? 3 Шокиращи Факти за Екадаши, за Които ти не Знаеше

Това не е просто още една статия за дните на Екадаши. Тук не само че ще научиш какво е Екадаши, и как се спазва,...