Осемте Етапа На Йога На Патанджали


Великият древен експонат на раджа йога Патанджали, преди повече от 2000 години, е написал в така наречените “Патанджали йога сутри”, че пътят на духовното просветление и съвършенство обхваща осем етапа. Този път е известен като ащанга йога или (осемкратният път).

Това учение е научно и универсално. Точно както законът на Нютън за действието и противодействието или законът за гравитацията влияят по еднакъв начин на всички по света, така и тези учения описват стъпките, които всеки преданоотдаден трябва да премине, независимо от неговата религия, вероизповедание, националност или раса.

Много хора ги обясняват по грешен начин, но ето точното обяснение точно така както великия майстор на йога Парамаханса Йогананда е дал;

8-те етапа са:

1. Яма
2. Нияма
3. Асана
4. Пранаяма
5. Пратяхара
6. Дхарана
7. Дхяна
8. Самадхи

1. Яма

Яма е първата от осемте етапа, очертани в йога сутрите на Патанджали. Ямите също се наричат “Петте ограничения”, защото описват какво йогито трябва ДА ИЗБЯГВА на всяка цена, за да може да напредне бързо по духовния път.

Петте ограничения са;

Ахимса

Първата част от йамите се нарича Ахимса или ненасилие или безвредност. Това не винаги може да се практикува буквално, тъй като не винаги е възможно в нормалния живот. Дори когато си миеш ръцет, убиваш микроби. Но перфектната ахимса се постига чрез вътрешно желание да не причиняваш никаква вреда или да нараняваш което и да е създание или живо същество. Йогананда е казал; “Бог чете сърцето”

Сатия

Сатя не-лъжене или истинност. Това не означава да бъдеш нетактичен, а винаги да казвате най-висшата истина. Това е в категорията на сдържаностите, защото ако йогито се въздържа от желанието че нещата да са различни от такива каквито са, то той/тя винаги ще казва истината.

Астея

Астея означава некрадене. Не желание да трупаш повече от това което вече имаш или да притежаваш това което някой друг притежава.

Брахмачария

Брахмачария е сексуално въздържание. Буквално означава “Движа се с Брахма”. Това често се превежда като безбрачие, но може просто да се възприеме като сексуален контрол или преодоляване на сексуалното желание. Според йога сутрите, чрез тази практика йогито ще постигне огромна психическа и физическа издръжливост, защото пречи на енергията да бъде изразходвана и проплиляна в секса. Самоконтролът във всичко е причината за истинския растеж.

Апариграха

Това означава непривързаност. Освобождение от всякаква привързаност към собственото ти имущество, включително и към тялото ти, готов  да ги изоставш на момента когато стане нужно.

2. Нияма

Ниямите са вторият етап и преставляват петте неща, които йогито ТРЯБВА да прави, ако иска да постигне сигурен духовен напредък.

Те са;

Сауча

Сауча означава чистота на тялото и ума. Когато тялото и умът са чисти, енергията може да тече свободно без препятствия. Мръсното тяло или ум пречат на енергията и привличат нисши астрални същества, които могат да навредят и да възпрепятстват духовния прогрес на амбициозния йоги.

Сантоша

Сантоша означава удовлетвореност. За да постигне това, йогито трябва да разбере, че нищо в този материален свят не може да го направи наистина щастлив. Той знае, че ще намери вечното блаженство, което търси, само във Бог.

Тапасия

Тапасия е строгост или самоконтрол. Това не означава, да се самонараняваш или да се лишаваш от основните ти нужди (което би нарушило първата йама, ахимса). Тапасия е предимно самодисциплина а не самонараняване. Без тапасия не може да се постигне нещо смислено не само в йога, но във каквото и да е друго начинание.

Свадхяя

Свадхяя е изучяаване на висшето аз (Духът) или интроспекция. Това понякога се превежда като “Изучаване на йога писанията”, но буквалното значение е “самоизучаване” или изучаване на Висшето Аз. За да се постигне тази нияма, йогито винаги трябва да поставя под въпрос мотивите и разсъжденията си и да остава отворен за възможността че е въможно да греши.

Ишвара-пранидхана – Боготворене на Великият Господ Бог

3. Асана

Асана е третият етап по духовната пътека, която Патанджали е определил. Това не означава йога пози (хатха йога), а способността на йогито да стои абсолютно неподвижно с изправен гръбнак в медитация за дълги периоди от време. Йога позите на хатха йога могат само да помогнат на йогито да може да постигне това.

4. Пранаяма

Пранаяма означава контрол над енергията в тялото. Ако йогито може да контролира енергията си, тогава ще може да я отдръпне от външните сетива и да я насочи нагоре по гръбнака, като по този начин достига до по-висши състояния на съзнанието.

5. Пратяхара

Пратяхара означава оттегляне от сетивата и интериоризиране на вниманието и мислите в медитацията.

6. Дхарана

Дхарана е естественото продължение на пратяхара. Дхарана е концентрация; еднопосочен фокус. Дхарана е етапът на концентрация, който подготвя ума за медитацията

7. Дхяна

Дхаяна означава непрекъснат поток от концентрация върху Бога (Медитация)

8. Самадхи

Самадхи е пълно абсорбиране в безкрайното “Единство с Бог”. Безкрайно блаженство. Патанджали описва самадхи като състояние на безкраен постоянен екстаз. На този етап медитиращия се слива с точката си на фокус. Йогито най накрая осъществява единство с Божественото (Йога) и с всичко съществуващо във Вселената.

Recent Posts

link to Какво е Екадаши и Как се Спазва? 3 Шокиращи Факти за Екадаши, за Които ти не Знаеше

Какво е Екадаши и Как се Спазва? 3 Шокиращи Факти за Екадаши, за Които ти не Знаеше

Това не е просто още една статия за дните на Екадаши. Тук не само че ще научиш какво е Екадаши, и как се спазва,...